viernes, 22 de enero de 2016

EVITAR L' ASSETJAMENT PER INTERNET

El blog SM Conectados ens explica que segons les estadístiques, pràcticament la totalitat dels nens d'entre 8 i 15 anys utilitzen Internet com un mitjà d'oci habitual. És molt comú, a causa de les modes ia la facilitat d'ús, que aquests alumnes comencin a crear perfils en diferents xarxes socials, on pengen molta informació sobre la seva vida privada, la seva família, els seus amics, les seves aficions, on passen el temps lliure, etc, i aquí els pares tenen una gran responsabilitat per evitar que comparteixin informació que pugui revelar dades que puguin posar en perill la seguretat (no només informàtica, sinó també física en els casos més greus) del menor.

A la xarxa hi ha autèntics depredadors que intentaran aconseguir tenir accés al nen amb molt diverses intencions, i la veritat és que cap d'elles es pot qualificar com a bona.

La recomanació, per part de les autoritats i també per qui escriu això, consisteix sempre en tres punts fonamentals, amb els quals s'aconsegueixen minimitzar els riscos:

Minimitzar riscos