martes, 19 de enero de 2016

Hem de seguir educant com ho han fet amb nosaltres?

Crida l'atenció que en el present, quantitat de pares i educadors pretenguin continuar guiant als seus nois amb els mateixos mètodes i formats que van rebre ells en la seva pròpia infantesa. Moguts, sens dubte, per les millors intencions i per l'amor als seus nens, molts es troben repetint patrons educatius sense qüestionar-se si la seva aplicació segueix resultant efectiva, i si és aplicable a tots per igual.

trencar estructures caduques