Què fem?


Assessorament als professors/res i a les famílies en temes relacionats amb el desenvolupament acadèmic i maduratiu dels alumnes.

Orientacions diagnòstiques psicològiques i/o logopèdiques dels alumnes que ho requereixin.

Intervenció/atenció per part dels serveis de logopèdia i suport.

Seguiment i coordinació amb els tutors/es i les famílies dels alumnes atesos pel departament.

Seguiment i coordinació amb els centres externs que atenen els alumnes del col·legi.


Administració de proves col·lectives:
     Logopèdiques als alumnes de P4 i P5 d' EI.
     Psicopedagògiques als alumnes de P5 d’EI, 2n i 6è d’EP i 3r d’ESO.

Assessorament als pares dels alumnes en temes relacionats amb l´àmbit escolar.