viernes, 6 de mayo de 2011

ÈPOCA D’ EXÀMENS. ESTRÈS I ANSIETAT

Molts infants i adolescents pateixen estrès i ansietat en l’època d’exàmens per por al fracàs o a posar en perill el treball i l’esforç de tot el curs.   El sentiment de neguit no és negatiu, sinó que demostra la nostra responsabilitat davant les nostres obligacions i és la motivació per portar-les a terme.

Encara que és normal que durant les hores prèvies a l’examen l’estudiant senti nervis, si aquest estat perdura en el temps o és molt pronunciat, pot arribar a afectar negativament en els resultats.

El problema apareix quan aquesta sensació influeix tant en l’estudiant que aquest és incapaç de centrar-se en el que fa.

 Què fer?

 • Buscar el millor mètode d’estudi.

 • Exterioritzar les emocions: escriure expressant les preocupacions davant l’examen elimina la pressió de l’estudiant i calma els nervis.

 • Tenir una actitud positiva i confiar en un mateix.

 • Mantenir uns hàbits de vida saludables (alimentació, son, activitat física, relaxació...)

 • Seguir unes pautes bàsiques a l’hora de fer els exàmens.


Mètode d’estudi

 • És fonamental portar ben preparat el temari o lliçons, havent estudiat de manera constant durant el curs, per assegurar-nos l’objectiu d’aprovar el curs.

 • Estudiar un dia o dos abans de la prova, o fins i tot la nit anterior genera en el cervell un excés d’informació. Raó per la qual poden apareixer llacunes o confusions durant l’examen, perquè no han assimilat correctament els conceptes.

 •  També és necessari haver estudiat una mica tots els dies. Així ja tenim assimilats els conceptes i tan sols falta repassar la informació els dies previs.

 • Usar esquemes i resums per sintetitzar la informació, i ressaltar allò que és més important.

 • Sempre que sigui necessari, utilitzar el diccionari i altres materials sempre que es dubti o hi hagi dificultat de comprensió de paraules o significats.

 • Repassar el que s’ha après, entenent-lo i evitar memoritzar sense comprensió. Si s’escau, rellegir sempre que hi hagi dubtes.

 • Procurar relacionar, enllaçar i pensar el que se sap amb allò que s’intenta aprendre de memòria.


Condicions per a l’estudi

 • El lloc d’estudi ha d’estar ben il·luminat i ventilat. Sense sorolls ni interrupcions.

 •  La taula d’estudi ha de permetre que els braços descansin sobre la superfície, formant en el colze un angle de 90 graus, per eviatr fatigues o dolors lumbars.

 • Durant el temps d’estudi, fes pauses amb regularitat, descansant de5 a10 minuts cada hora.

 • El dia anterior a l’examen s’ha de dormir 7 ó 8 hores, per arribar-hi descansat i amb la ment clara.

 • Compte amb els estimulants ( cafè, refrescs de cola…). Per ajudar a conciliar el son seria convenient prendre una infusió relaxant. 

 • Procurar deixar de banda els problemes personals quan s’ha d’estudiar.

 • Eliminar els pensaments negatius respecte a la nostra capacitat i la nostra competència com estudiant.


 Durant l’examen

 •  Llegeix les preguntes amb atenció abans de contestar-les. Pensa abans d’escriure.

 •  Distribueix el temps em funció del contingut que calgui desenvolupar em cada pregunta.

 •  Comença per les preguntes més fàcils de contestar per a tu i deixa les que no tens clares per al final.

 • Repassa abans de lliurar-lo.