miércoles, 21 de noviembre de 2018

Decàleg per explicar la discalcúlia
La discalcúlia és un trastorn de l'aprenentatge d'origen neurobiològic que afecta a l'adquisició d'habilitats matemàtiques. Les persones amb discalcúlia tenen dificultats en diferents àrees de la matemàtica com la comparació de quantitats, el comptatge o la realització d'operacions de càlcul simples (exemples, 2+8, 4X7) etc., en el marc d'un nivell intel·lectual normal. A més, aquest trastorn, que afecta aproximàdament a un 6% de la població, no està causat per la deprivació escolar o un mal mètode d'aprenentatge.


Continua llegint el decàleg fent clic aquí