lunes, 12 de junio de 2017

Dretans o esquerrans, quin és l’origen?

Fa temps que la ciència ha trencat mites antics i ha demostrat que escriure amb la dreta o amb l’esquerra no implica cap diferència cognitiva. Ara s’estudia a fons l’ambidextrisme.

A mesura que creixen, els nens tendeixen a fer servir més una mà que l’altra per a certes tasques, en particular per escriure o dibuixar. Se sol categoritzar les criatures en dretanes, esquerranes o ambidextres i la preferència per una mà tendeix a quedar fixada aproximadament en el mateix moment que adquireixen el llenguatge (quan tenen uns quatre anys). Aquesta característica queda inalterada al llarg de la vida.