viernes, 12 de mayo de 2017

Bullying, la punta de l’iceberg

El bullying “ha existit sempre” però ara, li hem posat nom, i això ens permet fer-hi alguna cosa. Es tracta d’una forma de violència que es dóna en l’àmbit escolar, i que s’exerceix de forma continuada, entre iguals. Les agressions poden ser físiques, verbals i/o socials, de cos present i també, a través d’internet i del telèfon mòbil. És un fenomen de grup.