jueves, 5 de mayo de 2016

Quan als pares ens preocupen els estimulants i altres drogues

Guia realitzada pel  Departament de Salut de la Generalitat.
 És una eina educativa per a pares i mares, que intenta resoldre dubtes, pors i inseguretats pròpies de la tasca d’educar els fills, en relació amb el consum de les drogues sintètiques i estimulants.  Forma part de la guia Connecta amb els teus fills i n’amplia els continguts, específicament les preocupacions i els dubtes relacionats amb aquestes substàncies.
Hi ha una introducció que situa els pares i les mares en el context de la prevenció, i un segon bloc amb informació general. Finalment, es donen pautes de què cal fer en cada cas concret, segons el patró de conducta i consum dels fills.
CONNECTA AMB ELS TEUS FILLS