martes, 17 de febrero de 2015

Instaurar hàbits de son
Molts pares pateixen els trastorns del son dels seus fills i es pregunten què han de fer per assegurar que els seus fills dormin correctament.
En aquest vídeo, el Dr. Òscar Sans, neurofisiòleg especialista en son i coordinador de la Unitat del Son de l'Hospital Sant Joan de Déu ens aconsella sobre com instaurar hàbits per a que els nens dormin bé i com detectar els principals trastorns del son en l'edat infantil.

http://faros.hsjdbcn.org/ca/video/com-instaurar-habits-ledat-infantil?utm_source=Faros+Sant+Joan+de+D%C3%A9u+Barcelona&utm_campaign=de981fbe77-FAROS_Gener_2015_CAT_V_deos1_15_2015&utm_medium=email&utm_term=0_6e5fb01ba2-de981fbe77-60514409