miércoles, 10 de diciembre de 2014

PARES, JO NO EM SEPARO

Decàleg de bones pràctiques

Insomni, vòmits, dolors abdominals i, fins i tot, problemes cardíacs són alguns del símptomes que, segons les edats, poden patir els menors en exterioritzar la seva tristesa i dolor pel divorci dels pares.
El Departament de Justícia ha editat un decàleg de bones pràctiques amb els fills, amb el títol Pares, jo no em separo.
 Pares, jo no em separo té com a objectiu ressaltar que els infants no se separen dels progenitors quan aquests trenquen la seva relació conjugal. Amb aquest material, díptic i pòster, es pretén sensibilitzar els pares davant de les tensions que pot generar en els fills un divorci i oferir-los recursos professionals. En format decàleg amb vinyetes acompanyades cada una d’una senzilla frase dita per un infant, expressa les emocions dels infants en moments de conflicte dels pares. I aquí rau la novetat del decàleg, davant d’altres publicacions, ja que és el primer on el protagonista és el menor.
http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/ambits/formacio__recerca_i_docum/formacio/gestcon/comunitats_de_practica/equip_assessor_tecnic_familia/divorci_eataf_producte2014/diptic_pares_jo_no_em_separo.pdf