miércoles, 30 de abril de 2014

Com afavorir la comunicació entre pares i fills

 Una bona comunicació es basa en una bona relació. El que és realment decisiu és la qualitat de l'interès i la preocupació dels pares vers llurs fills. Aquests necessiten que els seus pares siguin, abans de tot, les persones en les quals ells tenen un lloc segur i que els manifesten sentiments d'amor i d'atenció.   L' experta Mercedes Olmo Andreu ens explica en aquest article com afavorir la comunicació amb els fills/es. 

 

 

 http://www.familiaforum.net/article.php?id=1727