miércoles, 12 de febrero de 2014

GUIA PER A PARES en l’educació dels fills

Us proporcionem l’enllaç a la Universitat de pares on line, SUPERPADRES, amb la finalitat de que pogueu tenir informació bàsica respecte l’educació i criança dels vostres fills. Parla de temes tan interessants com ara la preparació pels aprenentatges, els valors com l’esforç, la superació…la preparació per a una adequada intel.ligència emocional, etc.
http://www.iestiemposmodernos.com/escuelapadres/Guiadeconsejosparapadres.pdf