martes, 29 de octubre de 2013

GUIA Famílies i èxit escolar

families i exit escolarUs presentem la guia elaborada per Fapaes amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Parla de l'èxit escolar dels fillsi filles i com els podem ajudar en la funció de pares de nens/es en edat escolar: " Podem fer moltes coses, des de casa. Podem motivar-los, podem donar-los eines i recursos per l’estudi, podem ajudar-los a estartranquils i alegres, podem donar-los salut... perquè totes aquestes coses tenen relació directe amb l’èxit escolar.Tenim prou clar que podem col·laborar molt en el seu rendiment ique fer-ho és la nostra responsabilitat com a pares i mares? I el més important: sabem com fer-ho?"

Tot seguit teniu diversos exemples de coses que podeu fer des de casa, agrupades en cinc apartats:

http://www.fapaes.net/pdf/families-i-exit-escolar.pdf