martes, 11 de junio de 2013

És pitjor llegir que endreçar l'habitació ?

ban325776a0ac15051163Recomforteu-vos! Les dades ens diuen que no... Però la diferència és poca. La lectura no és una de les prioritats de part dels joves nostra societat, en la qual el temps de lleure es destina preferentment a altres activitats. Així i tot, la lectura per plaer és cabdal per a l’aprenentatge. Què podem fer per motivar-la?

Aquí trobareu l'interessant article editat pel Diari de l'educació

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/diarieducacio/pitjor-llegir-endrecar-lhabitacio_6_132696765.html