domingo, 27 de enero de 2013

LES TASQUES FAMILIARS

Colaboració familiar

L’estructura de les famílies actuals ha canviat molt en els darrers temps així com les funcions que cada membre desenvolupa en les mateixes. En funció de l’edat de cadascú, es poden assumir unes tasques o altres segons el seu grau de responsabilitat.

El departament de Benestar i Família de la Generalitat suggereix una piràmide de les tasques domèstiques amb la intenció de concienciar de la importància de la col·laboració de tota la família en la realització de les tasques domèstiques

La piràmide pretén ser una petita guia per conèixer quines són les tasques que poden fer els membres de la família depenent de la seva edat.

Piràmide de les tasques familiars