martes, 19 de junio de 2012

PAUTES-GUIA HABILITAT VISUAL

A continuació uns fem un llistat d'observacions que els professionals de l'oftalmologia i l'optometria consideren unes pautes de referència a tenir en compte per considerar si el nen/a pot requerir la visita d'un especialista.

 

Simptomes d' Habilitats de Seguiments Oculars Deficients

• Evita el treball d'aprop.

• Adopta mala postura quan llegeix.

• Gira el cap en escriure o llegir. 

• S'acosta molt al llibre. 

• Triga molt per fer els deures que requereixen lectura.

• Poca atenció a l'hora de treballar.

• Perd el punt quan llegeix.

• Necessita un marcador per llegir.

• Omiteix o torna a llegir paraules o lletres.

• Torna a llegir línies.

• Repeteix lletres en una paraula.

• És capaç de llegir paraules llargues, però ho fa d'una manera incorrecta o se salta paraules petites o connectors (al, de, si…).

• Presenta dificultats en el moment de copiar de la pissarra/es perd de lloc.

• Evita llegir en veu alta.

• Li agrada que els demés li llegeixen per evitar fer-ho ell/a mateix/a.

• Escassa comprensió lectora.

• Alinea malament els números en les matemàtiques.

• No mira directament als ulls del que li parla.

• Es distreu fàcilment.

 Simptomes d' una Percepció Visual Deficient.

• Inverteix lletres (b,d,q,p).

• Inverteix xifres.

• Confón repetidament les instruccions de dreta/esquerra.

• Inverteix paraules (la/al; se/es).

• Agafa el llapis molt fort/ l'agafa malament (el dit polze creuat per sobre de la resta).

• Escriptura defectuosa.

• Quan  escriu no manté un bon espaiat.

• Utilitza l'altra mà com “espaiador” per controlar els espais en escriure.

• Escriu orientant-se cap amunt o cap abaix.

• Orienta de manera incorrecta els dibuixos o l'escriptura en el full.

• Escàs reconeixement de les formes/dificultat copiant formes.

• Confón paraules similars.

• Falla en el reconeixement d'una mateixa paraula en la frase següent.

• Mala visualització/lletreja les paraules basant-se només en els sons. 

• Mala compresió/és incapaç d'explicar el que acaba de llegir.

• Dificultats en els esports/ dificultats en les  habilitats motores.

• Frustració davant les tasques escolars.