lunes, 19 de diciembre de 2011

Aquest Nadal, com educar en el consum responsable?


  • Tenint uns criteris clars sobre el que s'ha de consumir dins l'àmbit familiar i saber dir que no al que no és adequat per als vostres fills, tenint en compte les edats, les característiques i les necessitats reals.

  • Evitant el consum mecànic, és a dir, aquell que els vostres fills fan, seguint les tendències que marquen els mitjans de comunicació o per imitació dels seus amics.

  • Evitant els excessos de regals i valorant el que es té.

  • Pensant en el conjunt de la família a l'hora de fer regals. Compartir els regals en família és una manera d'educar i d'afavorir els vincles afectius i comunicatius.

  • Observant com estan fets els productes (si respecten les condicions de treball, el medi ambient...). Només si tenim en compte aquests aspectes podrem tenir empreses responsables.

  • Dedicant un temps a orientar els fills perquè sàpiguen escollir els productes amb criteris responsables per tal de ser menys vulnerables als estímuls de la publicitat.

  • Fomentant els regals no materials, per exemple regalar objectes elaborats per un mateix o temps en família per fer activitats junts.

  • Evitant la cultura de la compra compulsiva que ens porta a acumular i llençar. Cal valorar l'objecte i tenir-ne cura per mantenir-lo en el temps.

  • Recordant que no tots els nens i joves tenen les mateixes possibilitats. El Nadal és una bona època per fer activitats solidàries, com dur regals a nens hospitalitzats o compartir un temps amb ells.

  • Sent un model de consumidor responsable per als vostres fills. Els nens i joves aprenen més amb les vostres accions que no pas amb les vostres paraules.


Enllaç web: