miércoles, 30 de marzo de 2011

neix un nou germà

COM AJUDAR ELS NENS DAVANT EL NAIXEMENT D’ UN GERMÀ

La pregunta qui sóc jo?, quan arriba un altre germà o germana es reformula, pren unes coordenades diferents i provoca una certa crisi. És important que ho veiem com un moment privilegiat perquè els fills descobreixin que no estan sols al món i que són únics. És a més un moment en el qual apareix, a través de la relació amb els germans, l’amor, la complicitat, l’empatia, la relació fraternal, la negociació, etc. La rivalitat entre els germans, a més, és bona, ja que fa de laboratori de conflicte. El nadó es veu com a company, però fàcilment esdevé una amenaça. Apareixen la gelosia i les baralles.

QUÈ PODEM FER?

1.-Preparar el nen per a l’ arribada d’un germàLa preparació ajuda al nen encara que no per aquest motiu evitarem la gelosia. Malgrat el nen/a ho comprengui tot racionalment es pot sentir aclaparat emocionalment.
És fonamental per a la preparació que el nen entengui que continuarem estimant-lo . No avançarem esdeveniments dient-li que jugarà amb el seu germanet/a ja que encara hauran de passar molts mesos per això.

2.-Intentar canviar el mínim possible la rutina del nen després del naixement del germàEn diversos estudis s’ha comprovat que disminueix considerablement el volum d’ atenció que rep el primogènit a l’hora que canvia la seva rutina després del naixement. Això afecta molt al nen/a, per tant hem de procurar controlar el seu temps especial, els rituals per anar al llit, seguir dient el mateix respecte el que està permès i el que no permetem...

3.-Mantenir al nen/a separat de la mare el menor temps possible.
Durant els darrers dies abans de donar a llum, moltes vegades s’ envia al nen amb altres familiars . El millor és que se n’ ocupi el pare i si no pot, que estigui allunyat de la mare el menor temps possible. Serà convenient que visiti a la seva mare i al seu germà a la clínica, buscant un moment tranquil en el que estigui només la família. Tots hi participareu i hi gaudireu de la nova situació.

4.-Posar paraules a les reaccions del nadó La rivalitat tendeix a disminuir quan la mare parla amb el primogènit d’ igual a igual respecte al nadó. Comentar allò que el nadó pot sentir o necessitar, cridar l’ atenció del nen davant l’ interès del germà petit per ell, cap allò que li agrada i allò que no...
Alguns exemples: "A ella li agrada mirar-te"," S’ haurà enfadat per despertar-lo? "No somriurà si li crides perquè s’ espanta una mica" "Escolta a la petita Adela, demana el seu biberó" . També podem preguntar al nen respecte el que creu que vol o sent el nadó.

5.-Prestar atenció al gran i fer que ho facin els demés
Dediqueu cada dia un temps exclusiu per al nen, de 10 a 15 minuts. El nen pot esperar aquest temps i confiar en ell.

6.-Procurar no allunyar al gran pel naixement d’ un germà
Algunes vegades amb la fi de tenir més temps per atendre al petit portem al germà a una guarderia o el confiem durant un temps a altres persones. Haurem d’ evitar-ho perquè l’ amenaça d’ abandonament es concreta i pot derivar en pertorbacions del seu comportament o en sentiments dolorosos.